หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
 
 


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
 
 


นายสมบูรณ์ ตรุณาวงษานนท์
รองนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี


นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ
รองนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
 
 


นางสมลักษณ์ อบอาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี


นายพฤฒิชัย วงศ์สุฤทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี