หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อหนูน้อยคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างจัดจ้างทำภัตตาหารและน้ำปานะสำหรับพระสงฆ์ อาหาร และเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

  (1)