หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 

 
การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ  
 

การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ
1. การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา แบบครบจำนวน ครบห้องเรียน ครบชั้นเรียน
2. สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายจัดการแข่งขันกีฬาได้ และมีผู้ชมการแข่งขันได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

มาตรการควบคุมหลัก
1. มีมาตรการคัดกรอง
2. ทำความสะอาด
3. สวมหน้ากาก
4. มีจุดล้างมือ
5. เว้นระยะห่าง
6. ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
7. ลงทะเบียนแอปไทยชนะ
8. จัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร
9.ให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 และ 3

มาตรการเสริม
1. มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ
2. พัฒนานวัตกรรมเข้า-ออก สถานที่ต่างๆ
3. มีระบบจัดเก็บข้อมูล ติดตาม และรายงานผล
4. จัดพื้นที่รอคิวห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
5. นักเรียนต่างชาติ ปฏิบัติตามมาตรการเข้ามาในราชอาณาจักร
6. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงในระบบขนส่งสาธารณะ
7. พิจารณาให้มีห้องตรวจโควิด-19 สำหรับนักกีฬา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 11.48 น. โดย คุณ จารุณีย์ นิลเนตร

ผู้เข้าชม 161 ท่าน

 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10