หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 

 
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2558-2560  
 

เทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยนายกฯมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี  กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2558-2560 ทั้ง 15 ชุมชน เนื่องจากคะกรรมการชุมชนหมดวาระลงแล้ว โดยกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ดังนี้

     1. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 1 ชุมชนปากกะบาดสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด
ชุมชนที่ 8 ชุมชนบ้านเหนือ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
     2. วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 2 ชุมชนพิชัยสวรรค์ ณ อาคารป้องกันฯ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ชุมชนที่ 9 ชุมชนคลองลึกพัฒนา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
     3. วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 3 ชุมชนพัฒนาบ้านเรา ณ อาคารป้องกันฯ เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ชุมชนที่ 10 ชุมชนพุทธมงคลพัฒนา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
     4. วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 4 ชุมชนประชามีสุข ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
ชุมชนที่ 11 ชุมชนราชอุทัยกวี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
     5. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 5 ชุมชนอุทัยเมืองวิไล ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
ชุมชนที่ 12 ชุมชนรักการดีพัฒนา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
     6. วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 6 ชุมชนเปรมประชา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านวังยาง ณ วงเวียนบ้านวังยาง
     7. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ชุมชนที่ 7 ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ณ ศาลาการเปรียญวัดอุโปสถาราม
ชุมชนที่ 14 ชุมชนอมฤตวารี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี
     8. วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ชุชนที่ 15 ชุมชนศรีพรพิบูลย์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

ขอเชิญประชาชนในชุมชนดังกล่าว ไปลงทะเบียน ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.30 น. กำหนดให้เวลา 18.30 น. เป็นเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และเวลา 18.35 น. เป็นต้นไป เป็นการจัดประชุมประชาคม เพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเลือกตั้ง
3. มีภูมิลำเนา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนย่อยนั้นๆ
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
5. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน แสดงบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ประกอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่นใด ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2558 เวลา 10.18 น. โดย จุฑามาศ@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 936 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10