หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
 

 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พิจารณาวาระที่ 2,3 ) ตามที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองอุทัยธานีเสนอมา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 10.37 น. โดย คุณ รัตนาภรณ์ ฤทธิ์ลอย

ผู้เข้าชม 444 ท่าน