หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานี ที่ 721/2563 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานี ที่ 1072/ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานีให้เป็นปัจจุบัน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)