หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 242  
 
  (1)