หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 152  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 120  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 137  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 388  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 229  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 259  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 275  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 235  
 
  (1)     2