หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 225  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 152  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 182  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 187  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 160  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 431  
 
  (1)