หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตยมาส(ไตยมาสที่4)​ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประชาสัมธ์งบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประชาสัมธ์งบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประชาสัมธ์งบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประชาสัมธ์งบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 204  
 
  (1)     2