หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ เรื่องงบประาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 265  
 
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 190  
 
  (1)