หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมือง อุทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
พ.ร.บ.เทศบาลแก้ไขถึงฉบับที่ 14 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 96  
 
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 121  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 69  
 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2561 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 169  
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 141  
 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติ [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
 
   
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10