หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
เทศบัญญัติ
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 108  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 145  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 144  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 201  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 186  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 179  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 293  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 30 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 141  
 
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 148  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 559  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 410  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10