หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 132  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 542  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี (การบริการกิจการประปา พ.ศ.2552) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 155  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 2374  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 261  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 352  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 329  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 352  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 217  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 703  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550 [ 5 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 19  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมือง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541 [ 31 มี.ค. 2558 ]  อ่าน : 23  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2541 [ 31 มี.ค. 2558 ]  อ่าน : 20  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ.2541 [ 31 มี.ค. 2558 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10