หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 242  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 188  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 197  
 
  (1)