หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
 
 
การโอนสิทธิ์ประปา
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
คำขอจัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
คำขอติดตั้งประปา
คำขอใบอนุญาตจดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่มีพื้นที่เกิน 20 ตารางกิโลเมตร
คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คำขอรับใบอนุญาติกการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
คำขอรับใบอนุญาติประกอบกิจการเสริมสวย-แต่งผม
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไปกองการประปา
แบบบันทึกข้อเสนอแนะจากประชาชนเจ้าหน้าที่
ใบคำขออนุเคราะห์เต๊นท์
การยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตกิจการเสริมสวย – หรือแต่งผม
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
  (1)     2