หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
รายละเอียดขั้นตอน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
รายละเอียดขั้นตอน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
รายละเอียดขั้นตอน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
รายละเอียดขั้นตอน : การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
รายละเอียด : การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
รายละเอียด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
รายละเอียด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายละเอียด : คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
รายละเอียด : คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
รายละเอียด : คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   1     (2)  
 
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10