หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมือง อุทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
ดร.พลภัทร โตส้ม
ปลัดเทศบาล
โทร : 056-571109 ต่อ 286
 
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056-571109 ต่อ 276
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056-571109 ต่อ 276
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-512835
นางกรองทิพย์ บุญสรรค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-512006
นายนรังสรรค์ บุญสรรค์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056-512138
นางสุภิญญา ปรีชพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056-512005
นางสาวขนิษฐา มีเพียร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 056-571695
นายพงษ์ไทย อบอาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-512268
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 056-571177
นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 056-511475
นายชาญชัย แสนนวล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
โทร : 056-511347
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
   
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10