หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางตถาพร สิทธิสมาน
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวอรสุธี ควรพฤกษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 


ดร.พลภัทร โตส้ม
รองปลัดเทศบาล
 


นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์
รองปลัดเทศบาล
 


นายนรังสรรค์ บุญสรรค์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสุภิญญา ปรีชพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวจงกลนี โตวิจารณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา


นายชาญชัย แสนนวล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล


นางสาวจงกลนี โตวิจารณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนิมิตร์ บุตรศรีน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10