หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


ดร.พลภัทร โตส้ม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 


ดร.พลภัทร โตส้ม
รองปลัดเทศบาล


นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนรังสรรค์ บุญสรรค์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสุภิญญา ปรีชพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายนิมิตร์ บุตรศรีน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางกรองทิพย์ บุญสรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายผลิต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา


นายชาญชัย แสนนวล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10