หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นางสาวขนิษฐา มีเพียร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐาปนี พุ่มไสว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายเอกรัฐ สุวรรณเวช
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวมัญฑิตา ทิน้อยสกุล
นิติกร


นายธวัชชัย ทรัพย์ขำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


จ.ส.อ.ยงยุทธ ภาครัตนี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางชลิตา รักเกียรติเผ่า
เจ้าพนักงานธุรการ


นางนุชนาถ มะแม้น
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ


นางสาวินี วรรณขำ
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ


นายคณาวุฒิ สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นางสาวกานติมา กลิ่นรัตน์
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวนุศรา ศรีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐวุฒิ นิลสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางจณิสตาภา วรรณบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10