หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐาปนี พุ่มไสว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวมัญฑิตา ทิน้อยสกุล
นิติกร


นายธวัชชัย ทรัพย์ขำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นางสมร ชินพีระเสถียร
เจ้าพนักงานธุรการ


จ.ส.อ.ยงยุทธ ภาครัตนี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางชลิตา รักเกียรติเผ่า
เจ้าพนักงานธุรการ


นางโชติรส กาญจนา
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ


นางนุชนาถ มะแม้น
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ


นางสาวินี วรรณขำ
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ


นายคณาวุฒิ สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นางสาวกานติมา กลิ่นรัตน์
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวนุศรา ศรีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐวุฒิ นิลสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางจณิสตาภา วรรณบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นายวีระ แว่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนทร ฐานทัตร์
พนักงานขับรถยนต์


นายเลิศฤทธิ์ ไชยศิริ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10