หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายวีระ แว่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนทร ฐานทัตร์
พนักงานขับรถยนต์


นายเลิศฤทธิ์ ไชยศิริ
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพร ชินพีระเสถียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเสกศักดิ์ เฉลียว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายโอภาส ทรงรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิชัย เตยหอม
พนักงานดับเพลิง


นายวัลลภ จรบุรี
พนักงานดับเพลิง


นายสุเทพ นิลวัชราภรณ์
พนักงานดับเพลิง


นายณรงค์ ภาครัตนี
พนักงานดับเพลิง


นายไกรฤกษ์ อารีพงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายจุมพล หาญสาริกิจ
พนักงานดับเพลิง


นายยุทธนา การะเกษ
พนักงานดับเพลิง


นายเอกลักษณ์ ศิลารัตน์ตระกูล
พนักงานดับเพลิง


นายอำพล นุชวิลัย
พนักงานดับเพลิง


นายทินกร บุญมี
พนักงานดับเพลิง


นายประวิทย์ อรุณศรีสุขสันต์
พนักงานดับเพลิง


นายอนุวัตร แว่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง


นายธนานันต์ กรรณิการ์
พนักงานดับเพลิง


นายประจวบ อุทกภาต
พนักงานดับเพลิง
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10