หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นางสาวจงกลณี โตวิจารณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกรองทิพย์ บุญสรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองคลัง (นักบริหารงานกองคลัง)


นางสาวธันยพร ควรพฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวอรจิรา คำพร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรจนา โพธิ์พระรส
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเบญจวรรณ ชมภูนุช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววรรณิษา พุทธรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุวรรณี สุทธิศักดิ์
เจ้าพนักงานการคลัง


นางกิติพร ศุภราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายไพรัตน์ กรายสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายธนโชติ ศรีสุขศุภพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศิวพงษ์ เฉลยจิตต์กุล
ลูกจ้างโครงการ


นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์มาก
ลูกจ้างโครงการ


นายอธิวัฒน์ กระแสสินธุ์
ลูกจ้างโครงการ


นายธิติ เหล่าเปีย
ลูกจ้างโครงการ


นายนิพนธ์ กอบสินค้า
ลูกจ้างโครงการ


นายปัญญา พลนอก
ลูกจ้างโครงการ


นางสาวสุนิสา ครุฑพันธ์
ลูกจ้างโครงการ
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10