หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นายนิมิตร บุตรศรีน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)


นายพงษ์ไทย อบอาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายประดิษฐ์ สงบ
วิศวกรโยธา


นายชัยยันต์ ลิ้นทอง
นายช่างโยธา


นางยุพา เชิดวงษ์สูง
นายช่างโยธา


นายกฤษดา มิตรกิจการค้า
นายช่างไฟฟ้า


นางวชิรา พันธวิกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกลักษณ์ สืบสาย
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ


นางสาวจารุวรรณ อ้นเหลือ
ลูกจ้างโครงการ


นางสาวพรรทิพา บุญช่วย
ลูกจ้างโครงการ
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10