หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นางสุภิญญา ปรีชพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวฐิภา ศรซี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายพงษ์พันธ์ แช่มสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศุจิรัตน์ จันทรบาง
นักวิชาการศึกษา


นางศิวธิดา สุดเขต
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปวันรัตน์ นันทโกมล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอนุพร เวชมัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพันณิดา หล้ามณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขนิษฐา ทองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางประไพ รักษ์สัตย์
พนักงานจ้าง


นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10