หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมือง อุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นายนรังสรรค์ บุญสวรรค์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายมนตรี แก้วกาญจน์วิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางศิริพร อัษฎามงคล
พยาบาลวิชาชีพ


นายกิตติพงษ์ ทิปใจ
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสายทิพย์ รัตนสารี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปรีดาภาณ์ เบ้าแดง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


นางสาวรัตนากร อภิณหพานิชย์
ลูกจ้างประจำ


นายนิทัศน์ ศุภราภรณ์
ลูกจ้างประจำ


นางจิตรจิรัฐฎ์ กาญจนอุทัย
ลูกจ้างประจำ


นางสาวอุทัย เผ่าพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลา จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสกณรัฐ กาญจนอุทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัปสร โตวิวัฒน์
พนักงานจ้าง


นางสาวจิรัชญา มนัสตรง
พนักงานจ้าง


นาวสาวอภิชญา เดโช
พนักงานจ้าง


นางสาวอภัสรา จันทรัตน์
พนักงานจ้าง


นางสาวศิรประภา ชินชูศักดิ์
พนักงานจ้าง


นางสาวพรพรรณ แม่นศร
พนักงานจ้าง


นางสาวภารัณ ภัทเจริญสุข
งานสัตวแพทย์


นางสาวรัชนีกร วันดี
งานป้องกันและควบคุมโรค


นางสาวพนิดา สุขตา
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล


นางสาวณิชากร เกตุกิจ
งานส่งเสริมสุขภาพ
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10