หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นางสุภิญญา ปรีชพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางพิไลวรรณ นานาวัน
นักพัฒนาชุมชน


นางยุวดี รอดพงศ์
นักพัฒนาชุมชน


นางกฤษณา อบอาย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวธนัชพร สุศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10