หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นางสาวจงกลณี โตวิจารณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา


นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายผลิต


นางสาวกรรณิการ์ เทพสินธพ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นายประภาส ปรีเปรม
เจ้าพนักงานประปา


นางสาวกุลภวา ชัยวัฒนสมวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายกฤษฎา ชอบธรรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางปรียานุช ไชยเสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางลำใย พลอินทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นางสุธิดา รอดยิ้ม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นางสาวธัญวรรณ นิลสนธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชลิศา แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาววิภาวรรณ เกษม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10