หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 


นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาววรุณพรรณ ภู่หิรัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจารุณีย์ บุญตะคุณ
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดยอด
นักวิชาการคลัง


นางบังอร แสงเล็ก
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวธศพร กาญจนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิ์ลอย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10