ท่านต้องการให้ ทม.อุทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
3.13%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
31.25%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
15.63%
การบริการประชาชน ( 12 )
37.50%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
12.50%