ท่านต้องการให้ ทม.อุทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
5.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 12 )
30.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
12.50%
การบริการประชาชน ( 12 )
30.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 9 )
22.50%