ท่านต้องการให้ ทม.อุทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
3.03%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
30.30%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
15.15%
การบริการประชาชน ( 12 )
36.36%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
15.15%