ท่านต้องการให้ ทม.อุทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
3.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
33.33%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
16.67%
การบริการประชาชน ( 10 )
33.33%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
13.33%