หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเสมอภาค
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความสมานฉันท์และเข้มแข็ง
 
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10